Chiếc lá – HT57

450,000

Tạo hình từ Ngọc Bích kết hợp bạc 925, sản phẩm hoàn thành với hình chiếc lá là và độc đáo.

Hoa tai chế tác từ Ngọc Bích kết hợp với bạc 925 mạ vàng ta 999.

Tạo hình từ Ngọc Bích kết hợp bạc 925, sản phẩm hoàn thành với hình chiếc lá là và độc đáo.

Hoa tai chế tác từ Ngọc Bích kết hợp với bạc 925 mạ vàng ta 999. Với ba màu ngọc xanh, đỏ và trắng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chiếc lá – HT57”

Your email address will not be published. Required fields are marked *